ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Homlokzati műanyag nyílászárók gyártására, forgalmazására,

mely elválaszthatatlan részét képezi az IDEX INTER-ED KFT. (Székhely, központi ügyfélszolgálat, bemutatóterem: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. ablakgyártás helye: 2067 Szárliget, Árpád út 2., adószáma: 10321582-2-42., bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt. 10102237-07683500-01005001), mint vállalkozó által homlokzati és beltéri műanyag ablak es ajtó – nyílászárók, valamint kiegészítőinek értékesítésére, gyártására a szerződő féllel, továbbiakban megrendelővel kötött megrendelésnek.

Kérjük, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeinket (ÁSZF) megrendelés előtt gondosan tanulmányozza át, mert nem áll módunkban Megrendelőinkkel ettől eltérő feltételekkel megállapodni!

1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Vállalkozó műanyag és alumínium nyílászárók és rovarháló (ajtók, ablakok és hasonló szerkezetű elválasztó falak) gyártásával foglalkozik, valamint a nyílászárókhoz saját üzemünkön kívül készült kiegészítőket (pl: párkány, redőny stb.) is forgalmaz.

Termékeinkkel kapcsolatos szolgáltatások: nyílászárók és kiegészítők cseréje bontással és beépítéssel, csak beépítés, takarólécezés, csak helyszínre szállítás.
Vállalkozó nem végzi el a nyílászárók cseréjével kapcsolatban esetleg felmerülő kőművesmunkát.
Vállalkozó meglévő, más által készített nyílászáró javítását csak feltételesen vállalja az eltérő alkatrész-családok miatt.

2. A megrendelés létrejötte

a.)        A vállalkozó vállalja, hogy az ügyfél írásbeli vagy szóbeli megkeresésére, az ügyfél által megadott nyílászáró(k) pontos gyártási méreteik alapján, térítésmentesen részletes ajánlatot készít.

Az árajánlat elkészítéséhez az ügyfélnek minden esetben legfeljebb 3 cm-es eltéréssel közelítő méretet kell megadnia.

Az ügyfélnek ajánlatkéréshez az alábbi adatokat szükséges megadnia:
– kívánt kiegészítőket,
– megrendelő (fizető, akinek nevére a számlát kérik) neve,
– megrendelő címe,
– megrendelő vagy kapcsolattartó telefonszáma,
– megrendelő e-mail címe,
– a beépítési hely címe (ha beépítést kérnek).

Amennyiben a megrendelő nem igényli a felmérést, úgy az aláírásával igazolja a megrendelésben lévő nyílászárók méretének helyességét, arra a méretre történő legyárthatóságát.
A megrendelő aláírásával elismeri, hogy a megrendelésben szereplő termékek méretéről és a felméréséről, megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott.

b.)        Amennyiben az ügyfél a méreteket nem tudja meghatározni és egyben kéri a vállalkozótól a nyílászárók beépítését, úgy a vállalkozó biztosítja a felmérő szakembert, aki megállapítja a nyílászárók méreteit.

Az ügyfél helyszínen tájékoztatja a felmérőt, hogy az egyes nyílászárókat milyen nyitás iránnyal és kiegészítőkkel kéri. A felmérés során felmérési dokumentum készül.

c.)        A részletes ajánlat tartalmazza az ügyfél 2/a pontban megfogalmazott igényeinek figyelembevételével a nyílászárók, kiegészítők típusát, anyagát, méretét, színét, különleges igényeket és azok technikai megvalósíthatóságát, a nyitásmódokat, a vállalási határidőt, továbbá tételesen a bruttó vagy/és nettó eladási összeget.

d.)       Az ajánlat az ajánlattétel időpontjától számított 14 napig érvényes, amennyiben az ajánlaton ettől eltérő időintervallum nem szerepel.

e.)        Az ajánlati ár az ajánlatban szereplő nyílászárókra és a felsorolt kiegészítőkre vonatkozik. Vállalkozó általi beépítés esetében az ajánlati ár tartalmazza a nyílászárók és felsorolt kiegészítők összegén túl, az ügyfél által kért beépítés összegét is.

f.)        Amennyiben az ügyfél az előző pontban írt időtartamon belül a vállalkozó ajánlatában foglaltakat módosítás nélkül elfogadja, a szerződő felek személyesen megrendelést írnak vagy az ügyfél a vállalkozó által megküldött pontos ajánlatra E-mailben megrendeli a nyílászárók legyártását és beépítését.

Amennyiben az ügyfél az ajánlat módosítását kezdeményezi, a felek álláspontjainak egyeztetése és az ajánlat módosítása után kerülhet sor a megrendelésre.
Megrendelőnek tekintendő a megrendelés aláírásakor a -MEGRENDELŐ- felíratnál szereplő személy, vagy dokumentummal bizonyíthatóan meghatalmazottja, cég esetén a cégben aláírásra jogosult személy vagy a megrendeléshez szükséges aláírási jogokkal, dokumentummal bizonyíthatóan meghatalmazott személy.

g.)        A megrendelő az előző pontban írt megrendelés aláírásával vagy megküldésével egyidejűleg köteles a megrendelésben szereplő végösszeg előlegét befizetni a vállalkozó pénztárába, vagy a vállalkozó bankszámlájára átutalni. Az előleg kiszámolása és mennyisége a következőképpen működik:

– szerkezet vásárlás esetén: 50% előleg,  átvételkor fennmaradó  50% kifizetése.
– szerkezet vásárlása és beépítése esetén: 
1. részlet:  50% anyagelőleg  2.részlet: beépítés előtt a maradék 50%  3.részlet: beépítés után  – a munkadíj kerül felszámolásra. 

Az elkészült termékről a gyártó végszámlát állít ki a Megrendelő részére, melynek kiegyenlítését követően történhet meg a Nyílászárók és egyéb termékek helyszínre szállítása és beszerelése.  Illetve a gyártó telephelyén átvehető, amennyiben a Megrendelő nem kér kiszállítást és beszerelést.

Amennyiben a szerződésben a gyártáson kívül kiszállítás, beszerelés és egyéb munkálatok is szerepelnek, azokra a munkálatokra az általunk gyártott termékek összegének kiegyenlítése után, felek kölcsönös egyeztetést követően kerül sor.  a munkadíjak megfizetése, az elvégzett munkálatok után történik a helyszínen készpénzben vagy átutalással a gyártó által kiállított számla ellenében.”


h.)        A megrendelésben szereplő a vállalkozó által vállalt szállítási határidő azon a napon indul, mely napon a megrendelő a 2/g pontban írt előleget a vállalkozó pénztárába befizette, vagy mely napon ezen előleget a vállalkozó bankszámláján a számlavezető pénzintézet jóváírja.

Valamint tényleges gyártási méretek állnak rendelkezésre és a megrendelés aláírása mindkét fél által megtörtént vagy a megrendelő által küldött e-mailben történő megrendelés megérkezett a vállalkozóhoz. Mindegyik feltétel teljesülése esetén a vállalkozó gyártásba adja a megrendelést.

Amennyiben valamely esemény nem teljesül 3 munkanapon belül, úgy a vállalkozó jogosult új határidő megállapítására, melyről a megrendelőt tájékoztatja.

A vállalkozó az előlegről az előleg befizetésével egyidejűleg, vagy a vállalkozó számláján történő jóváírástól számított 8 munkanapon belül, előlegszámlát állít ki a megrendelő részére.

i.)         A megrendelő aláírásával (e-mail megküldésével) elismeri, hogy a megrendelésben szereplő termékek mennyiségéről, külső megjelenésről, műszaki paramétereiről, működéséről, nyitásmódjairól stb. megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott.

j.)         A jelen ÁSZF 2/e pontjában írt megrendelés az aláírás dátumától számított 1 munkanapig díjmentesen módosítható, utána a megrendelő köteles megtéríteni a vállalkozónak az addig felmerült költségeit. A módosítás alkalmával az 2/e pontnak megfelelően új megrendelés aláírására kerül sor.

k.)        A vállalkozó térítés ellenében vállalja az általa forgalmazott termékek helyszínre szállítását vagy a terméket gyártó cég által előírt szakszerű beépítést.

A vállalkozó a beépítést alvállalkozóval is kiviteleztetheti, erről külön tájékoztatást nem köteles a megrendelőnek adni.

A megrendelő aláírásával elismeri, hogy a megrendelésben szereplő termékek beépítéséről, és annak várható határ idejéről, megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott.

3. Vállalási határidő

Vállalkozó az ajánlattal együtt megadja a vállalási határidőt.

Tekintettel arra, hogy Vállalkozó minden nyílászárót egyedileg pontos méretre gyárt, a késztermékből raktárkészletet nem tart, ezért az azonnali szállítás nem lehetséges.

A vállalási határidő legrövidebb idejét a technológiai folyamatok és a beszállítók határidői adják, ennek okán tetszőlegesen rövid határidőt felárért sem tud elvállalni.

Különleges szín választás, speciális kiegészítők vagy üvegek, betétek esetén a vállalási határidő a szokásosnál hosszabb lesz.

Vállalkozó elkötelezett a megrendelők precíz kiszolgálása mellett, azonban ennek ellenére előfordulhat, hogy a vállalt határidőt (legtöbbször a beszállítónk késedelme miatt) nem tudja tartani. Vállalkozó a beszállítói késedelméért nem tud felelősséget vállalni.

4. A megrendelés teljesítése

Az IDEX INTER-ED KFT. a megrendelésben rögzített nyílászárókat és tartozékait az ÁSZF pontjainak figyelembevételével teljesíti. (A vállalkozó és a megrendelő között létrejövő közös egyeztetést követően megállapított beépítési időpont nem minősül teljesítési kritériumnak.)

5. A termék átadás-átvétele

a.)        A szállítás során keletkezett sérülésekért, károkért az IDEX INTER-ED KFT. csak az általa elvégzett szállítás esetén vállal felelősséget.

A szállítás költségét a termékárak nem tartalmazzák, az ajánlatban külön tételként szerepel.

Termékek átvételekor szemrevételezési vizsgálat történik (darabszám, szín, üvegezés stb.). A szállítási költség nem tartalmazza a helyszín nehéz megközelíthetőségéből eredő plusz költségeket, pl.: daruzás, állvány, illetve extra segéderő használata stb.

b.)        A vállalkozó köteles a megrendelőt a nyílászáró(k) pontos megérkezéséről értesíteni E-mailben vagy telefonon. A megjelölt dátum a nyílászáró(k) átadásának-átvételének az időpontja. A megrendelést így teljesítettnek kell tekinteni.

c.)        Az átadás-átvétel helyszíne a megrendelővel előre egyeztetett helyszín.

d.)       A megrendelő és a vállalkozó vagy megbízottja, kölcsönösen együttműködve, a termék átadás-átvételekor, az átadás-átvétel helyszínén mennyiségi és szemrevételezési vizsgálatot tart.

Az átadás-átvétel csak abban az esetben tagadható meg, ha a megrendelés és a termék műszaki paraméterei vagy mennyisége (részszállítás külön megegyezés szerint) bizonyíthatóan eltér (a bizonyítás a megrendelő feladata).

Hibás teljesítés esetén jegyzőkönyv készül, melyben megállapodnak a megrendelés teljesítés további menetében. Amennyiben a megrendelés és a teljesítés között az ÁSZF pontjai szerint nincs bizonyítható eltérés, de a megrendelő egyéb okokra hivatkozva megtagadja az átvételt, az átadás-átvétel folyamata külön írásos megállapodás hiányában, 3 munkanap elteltével megtörténtnek kell tekinteni.

e.)        A megrendelő a termék átvétele után – a vállalkozó végszámlája ellenében – köteles a jelen ÁSZF 2/g pontja alapján befizetett előleg beszámítása után a fennmaradó vállalkozói díjrészt megfizetni.

f.)        Amennyiben a megrendelő a jelen ÁSZF 5/b pontjában írt értesítést követő 10 napon belül a termék szakszerű elszállításról vagy a beépítés időpontjáról nem rendelkezik, a vállalkozó tárolási díjat számít fel, melynek napi mértéke a megrendelés bruttó értékének 0,5 %-a.

Amennyiben a megrendelő a készterméket 90 napon belül sem szállítja el, a vállalkozó azzal szabadon rendelkezhet, és megszerzi annak tulajdonjogát akkor is, ha a megrendelő a megrendelési díjat maradéktalanul megfizette.

g.)        Ha a szerződés szerinti teljesítés már megtörtént és a vállalkozó végzi a helyszínre szállítást és/vagy a beépítést. A megrendelő a saját telephelyén a beépítést követően köteles átadás-átvételt végrehajtani.

A felmerülő reklamációt írásban fényképekkel mellékelve haladéktalanul köteles a vállalkozó tudomására hozni.

A vállalkozó a megrendelő reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a kivizsgálására szakembert küldhet.

Amennyiben a megrendelő reklamációja vélhetően jogos, a vállalkozó gondoskodik a törvényi előírásoknak megfelelően, a hiba kijavításáról.

Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, a megrendelő köteles a vállalkozó azon költségeit megtéríteni melyek a minőségi kifogás vizsgálata során felmerültek.

h.)        Ha a szerződés szerinti teljesítés már megtörtént és nem a vállalkozó végzi a helyszínre szállítást és/vagy a beépítést. A teljesítés után a hibás vagy hiányos teljesítésre való hivatkozás kizárólag rejtett hiba esetén lehetséges.

A felmerülő reklamációt írásban fényképekkel mellékelve haladéktalanul köteles a vállalkozó tudomására hozni.

A vállalkozó a megrendelő reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a kivizsgálására szakembert küldhet.

Amennyiben a megrendelő reklamációja vélhetően jogos, a vállalkozó gondoskodik a törvényi előírásoknak megfelelően, a hiba kijavításáról.

Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, a megrendelő köteles a vállalkozó azon költségeit megtéríteni melyek a minőségi kifogás vizsgálata során felmerültek.

6. Bontás-beépítés

a.)        Amennyiben a megrendelő a termékek beépítését is kérte, munkatársaink vagy alvállalkozónk egyeztetett időpontban a helyszínre szállítják a termékeket és elvégzik a régi szerkezet bontását és az új beépítését. (Üres nyílások esetében a bontás elmarad.)

b.)        Munkatársunk vagy alvállalkozónk a bontást szakszerűen és a legnagyobb gondossággal végzi. Ennek ellenére – elsősorban régi téglaépületeknél – előfordulhat, hogy a bontás folyamán a vakolat sérül és kőműves javításra van szükség.

Ilyen jellegű sérülésért nem vállalunk felelősséget.

A bontás-beépítés nagyobb mennyiség esetén több napig is tarthat. Ilyenkor úgy dolgozunk, hogy éjjelre nyitott nyílás ne maradjon.

A kiegészítőkkel együtt beépített nyílászárókat megállapodás szerint takarólécekkel látjuk el.

A bontott nyílászárókat elszállítjuk, a beépítés ezzel fejeződik be.

c.) Amennyiben a megrendelõnek a bontott nyílászárókra szüksége van, ezt a bontás elõtt külön mondania kell. Ennek ellenére lehetséges, hogy minden gondosság ellenére bontás közben a nyílászáró sérül.

d.) A megrendelõnek a beépítés befejezésekor számla ellenében kell kifizetnie vagy átutalnia a bruttó ár fennmaradó 50 %-át.

e.) Az árajánlatban szereplõ beépítési díj egyszeri kiszállási költséget tartalmaz, amennyiben nincs többszöri kiszállás feltüntetve. Többszöri kiszállás esetén, amennyiben arra nem a vállalkozó hibájából kerül sor, az Idex-Ablak Kft. jogosult a többletköltség felszámítására.

f.) A beépítés megkezdésekor, illetve átadásakor a Megrendelõnek, illetve a megbízott mûszaki vezetõnek jelen kell lennie. A beépítés végeztével Teljesítés igazolás készül. Ennek idõpontja a garancia kezdõ idõpontja. Az átadott nyílászárókat a Megrendelõnek kell megvédenie a további sérülésektõl, szükség esetén le kell fóliáznia.

7. Karbantartás:

A Vállalkozó által gyártott nyílászárók minimális karbantartást igényelnek. A mûanyag felületeket és gumitömítéseket oldószerrel vagy súrolószerrel takarítani nem szabad, mosásuk tiszta vagy általános mosószeres vízzel történhet. A vasalat mozgó részeit évente egyszer az olajoskannával megjelölt helyeken 1-2 csepp mûszerolajjal kell megkenni. A hibás mûködtetés gátlót nem szabad kézzel átállítani. Amennyiben a vasalat vagy más elem szorul, nehezen mûködtethetõ, mihamarabb javítást kell kérni, nem szabad törésig vagy másmilyen károsodásig erõltetni.

8. Kötelezettség

a.) Rendeltetésszerû használat esetén az Idex-Ablak Kft. minden általa gyártott szerkezetekre 5 év garanciát vállal ezen belül az elsõ 12 hónapra szavatosságot/jótállást vállal, melynek hatálya a teljesítéskor kezdõdik. Ha a beépítést a megrendelõ végzi a beépítésbõl adódó hibákra az Idex-Ablak Kft. garanciát nem vállal. Garanciális igény benyújtását az Idex-Ablak Kft. csak teljes mértékben kiegyenlített számla esetében köteles elfogadni. A megrendelõ aláírásával elismeri, hogy a termékre jellemzõ kötelezettségekrõl elegendõ és megfelelõ tájékoztatást kapott.

b.) A kötelezettség kezdõ idõpontja a termék átadás-átvételének idõpontja.

c.) A megrendelõ a törvényi kötelezettségek ideje alatt felmerült reklamációt írásban fényképek mellékletében köteles a vállalkozó tudomására hozni. A vállalkozó a megrendelõ reklamációjáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétõl számított 15 munkanapon belül a kivizsgálására szakembert küldhet. Amennyiben a megrendelõ minõségi kifogása vélhetõen jogos, a gyártó gondoskodik a törvényi elõírásoknak megfelelõen a hiba kijavításáról. Amennyiben a megrendelõ minõségi kifogása alaptalannak bizonyul, a megrendelõ köteles a vállalkozó azon költségeit megtéríteni melyek a minõségi kifogás vizsgálata során felmerültek.

d.) A vállalkozó mentesül a kötelezettségi felelõsség alól, ha a vevõ a terméket nem megfelelõen szállítja, vagy nem szakszerûen építi, vagy építteti be, vagy a karbantartást nem, vagy hiányosan végzi, vagy nem rendeltetésszerûen használja a termékeket. Mentesül még a kötelezettségi felelõsség alól, nem a vállalkozó okozta balesetbõl adódó kárnál, elemi kárnál, valamint idegenkezû rongálásból eredõ kárnál. Mentesül továbbá, ha a vevõ nem megfelelõ körülmények közé építi, vagy építteti be a termékeket, erõs párakicsapódás, vakolásból eredõ hibák, mész, cement, festék, egyéb maró hatású vegyi anyagok, használata okozta elszínezõdések esetén. A jótállás nem vonatkozik üvegtörésre. A vállalkozó mentesül a kötelezettségi felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vevõ felé való teljesítés után keletkezett.

e.) A megrendelõ jótállási igényét ügyfélszolgálatunkon személyesen, telefonon vagy e-mailben jelentheti be.

9. Jogviták

A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF-ben írt megrendeléssel kapcsolatos vitáikat elsõdlegesen békés úton, peren kívül, tárgyalással igyekeznek megoldani. Ha ez eredménytelenül végzõdik, a felek elfogadják a Bíróság illetékességét. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a megrendelés szabályai illetõleg a Ptk. rendelkezései az irányadóak.